Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • Hana Toiflová, DiS.

  • Hana Toiflová

  • Jarošova 1438/28, Znojmo 669 02,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420608608903

  • leo222.lb@gmail.com

príp. registračný súd a registračné číslo:

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 8457044717

príp. konateľ:

  • JEDNATEL

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm